E-faktury

Do you like to know if EDI is for you?

It will take not more than 2 minutes

Whom do you represent?

PRODUCER DISTRIBUTOR
SUPPLIER CHAIN
WHOLESALE COMPANY OTHER
SELF-GOVERNMENT - PUBLIC ADMINISTRATION

Fill and send form

COMPANY*
E-MAIL*
PHONE*

* - Fields marked with an asterisk are required

E faktura elektroniczna EDI

Faktury EDI to faktury prawdziwie elektroniczne – oryginał jest elektroniczny, a wydruk to tylko kopia. Bez papieru, bez skanowania, bez OCRowania, a także bez drukowania. Pozbądź się papierowych ograniczeń i papierowej logiki - nie powtarzaj pracy raz wykonanej. Faktury wystawcy trafiają do systemów IT odbiorców bez dodatkowych wysiłków. Oferujemy 100% dematerializacji faktur.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Walidacja faktur

Walidacja to sprawdzanie faktur elektronicznych pod względem rachunkowym (poprawność wyliczenia wartości podatku, deklaracji stawek podatku, kwalifikacji do właściwego okresu księgowego, itd.) oraz biznesowym (czy np. występuje nr dowodu dostawy i czy ma prawidłową strukturę, czy deklarowana data ważności produktu spełnia założone kryteria). Walidacja odbywa się w oparciu o ustalone reguły walidacji, które wynikają z potrzeb zamawiającego. Uzupełnieniem usługi jest „matching”, czyli konfrontowanie przesłanych faktur z zamówieniami zakupu, dowodami przyjęcia towaru (PZ) lub innymi dokumentami logistycznymi. Matching pozwala na automatyczne parowanie faktur i dokumentów logistycznych, a także ujawnia niezgodności w przesłanych fakturach w stosunku do dostawy. Przy tysiącach przetwarzanych faktur miesięcznie i połączonych z fakturami innych dokumentach, w znaczący sposób obniżają się koszty procesu ewidencji faktur po stronie kupującego.

Pobierz ulotkę i przeczytaj więcej >>


Bezpieczne archiwum faktur elektronicznych

Archiwizacja faktur elektronicznych (e-faktur) to kolejny, po ich przesyłaniu, istotny etap w procesie komunikacji elektronicznej. Zgodnie z wymogami prawnymi przedsiębiorstwa zobowiązane są do archiwizowania e-faktur w formie elektronicznej, z zapewnieniem ich autentyczności, integralności i czytelności.

SAFESystem Archiwizacji Faktur Elektronicznych – pozwala na przechowywanie e-faktur zgodnie ze standardami wynikającymi z ustaw o rachunkowości oraz o podatku VAT. System zapewnia zarówno bezpieczny dostęp do dokumentów (szyfrowane połączenie jak w standardzie bankowości elektronicznej), jak i bezpieczne ich przechowywanie (dwa odrębne Data Center).

SAFE umożliwia udostępnianie e-faktur lub ich wybranych zakresów w celach audytu lub kontroli skarbowej. E-faktury jest prezentowana w czytelnej dla księgowego i urzędnika formie. Zarchiwizowane dokumenty są dostępne on-line, wyłącznie dla uprawnionych, zarejestrowanych w systemie osób.

Wykonywane czynności kontrolne są automatycznie rejestrowane. Wyszukiwanie odbywa się według takich samych mechanizmów jakie występują w programach finansowo-księgowych, zatem wdrożenie SAFE nie wymaga szkolenia użytkowników. Archiwum dostępne jest za pomocą przeglądarki internetowej, niezależnie od systemu operacyjnego. Faktura elektroniczna jest traktowana na równi z tradycyjną, papierową.

 

Dzięki EDI możesz zaoszczędzić

130 dni pracy
i 5000 zł na materiałach

Sprawdź EDI

Wypełnij i wyślij formularz.
Skontaktujemy się w przeciągu 24h

lub zadzwoń pod
12 425 09 70

Zamknij

Ta witryna używa plików cookies w celu poprawnego funkcjonowania wszystkich zawartych na niej treści Aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą Politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.

"