edison-logo

telefon   12 425 09 70

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu EDISON SA
Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 2 951 567 PLN i dzieli się na 2 951 567 akcji o wartości nominalnej 1 PLN.

 Akcjonariusz liczba akcji udział [%]
 Omegia S.A. 2 639 645 89,43
 Pozostali akcjonariusze 311 922 10,57
 Suma
2 951 567  100,00%

 

 

Zarząd

Tomasz Kuciel

Prezes Zarządu

 

Statut spółki

 Przeczytaj

 

Rada Nadzorcza

Michał Biskup

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ralf Saykiewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dominik Lipiec

Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kierepka

Członek Rady Nadzorczej

Damian Kwiatkowski

Członek Rady Nadzorczej

Walne Zagromadzenie

Kalendarz inwestora

Przekazywanie okresowych raportów w roku 2017 będzie odbywało się w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. 
14 lutego 2017 roku

 

Raport roczny za 2016 r.
14 kwietnia 2017 roku

 

Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
15 maja 2017 roku

 

Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
14 sierpnia 2017 roku

 

Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
14 listopada 2017 roku

Autoryzowany doradca

Animator

Kontakt

Relacje inwestorskie

Monika Arent

monika-arent-mail
dh-mail
512 655 876

RELACJE INWESTORSKIE

DO POBRANIA

MEDIA

microsoft-registered-partner

ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
TEL. 12 425 09 70
mail-edison