edison-logo

 

telefon   12 425 09 70         mail   Bez-nazwy-1

 

Walne zgromadzenie 2017

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 2017-06-26
26-06-2017 Ogłoszenie o zwołaniu WZA

file teczkapobierz   

 Projekty uchwał na WZA na dzień 2017-06-26

 

26-06-2017 Projekty uchwał na WZA

 

file teczka pobierz  
Formularz pełnomoc. do głosowania na WZA

26-06-2017 Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA

 file teczkapobierz
Ogólna liczba głosów na WZA
26-06-2017 Ogólna liczba głosów na WZA
 file teczkapobierz

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZA i mieli co najmniej 5% głosów

file teczkapobierz   

RELACJE INWESTORSKIE

microsoft-registered-partner

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
TEL. 12 425 09 70
FAX 12 425 09 60
TEL. 513 850 444