UE-logoProwadzenie interesów z administracją publiczną jest ważnym źródłem przychodów dla firm z całej Europy, w szczególności dla MiŚP. Zamówienia publiczne stanowią ok. 18% PKB UE. Aby cały proces był skuteczny, komunikacja musi być szybka i tania, a wszystkie przedsiębiorstwa – zgodnie z wymogami UE co do jednolitego rynku cyfrowego – powinny mieć możliwość wzięcia udziału w przetargu.

Projekt PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) koncentruje się na kluczowych elementach e-zamówień, aby umożliwić firmom komunikowanie się drogą elektroniczną z jakąkolwiek instytucją europejską w procesie zawierania zamówień – zwiększając efektywność i obniżając koszty. Opracowano rozwiązania elektronicznych podpisów, e-zamówień, e-katalogowania i e-fakturowania – wypracowując i upowszechniając jednolite standardy.

W tradycyjnym środowisku EDI (Electronic Data Interchange) każdy dostawca potrzebowałby indywidualnie wynegocjowanego kontraktu, aby zapewnić nabywcy usługę. Obecnie dostawca potrzebuje tylko jednego połączenia z PEPPOL, by dotrzeć do wszystkich partnerów handlowych w kraju i zagranicą.
Partnerzy projektu utworzyli stowarzyszenie OpenISPOL AISBL. To organizacja non-profit, która obecnie stowarzysza z 130 członkami, z 18 krajów europejskich, Kanady i USA, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.
OpenPEPPOL jest punktem odniesienia dla rządów europejskich i ich dostawców w zakresie eProcurement, wykorzystując specyfikacje PEPPOL i promując najlepsze praktyki.

Edison SA to pierwsza firma w Polsce, która została przyjęta w poczet Stowarzyszenia.

 

 

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków 
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008
TEL. 12 425 09 70
dh@edison.pl
PEF logo   iso  Peppol
ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015 
EDISON S.A. is member of EDITEL Group   Editel do stopki 
X