Od 26 listopada 2018 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych będą musiały przyjmować elektroniczne faktury ustrukturyzowane przy realizacji zamówień publicznych – zmiany wprowadziła Dyrektywa 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Faktury elektroniczne używane są obecnie coraz częściej przez wiele przedsiębiorstw w Polsce. Zgodnie z przepisami, mogą być one używane zamiast faktur papierowych i nie wymagają podpisu – także tego elektronicznego. Zmiana przepisów wprowadzona przez Dyrektywę 2014/55/UE obejmuje również nowe pojęcie faktury ustrukturyzowanej. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest elektroniczna faktura ustrukturowana?

Elektroniczne faktury ustrukturyzowane to takie e-faktury, które mogą być automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w oprogramowaniu finansowo-księgowym, bez konieczności udziału człowieka.

Fakturami ustrukturyzowanymi nie są faktury, które zapisywane są w formie obrazu graficznego, przykładowo w popularnym formacie PDF, lub dokumenty papierowe, które muszą być wprowadzone do systemu księgowego z udziałem pracownika.

Aby obsługiwać faktury ustrukturyzowane, zostanie opracowana i wdrożona specjalna Platforma e-fakturowania dla urzędów, która będzie pozwalała na łatwiejsze wysyłanie i odbieranie faktur elektronicznych do instytucji publicznych.

Dlaczego wprowadzono zmiany prawne?

Zmiany wymusza Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Na jej podstawie przygotowano Ustawę o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, której zadaniem jest wprowadzenie przepisów unijnych w polskim prawie.

Główne cele proponowanych przepisów to:

  • upowszechnienie wykorzystania elektronicznych faktur w zamówieniach publicznych, ponieważ zamawiający będą mieli teraz obowiązek przyjmowania faktur elektronicznych
  • łatwiejsze uczestnictwo polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych prowadzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • ustandaryzowanie metod dokumentowania zamówień publicznych z wykorzystaniem elektronicznego fakturowania
  • zmniejszenie kosztów związanych z działaniem przedsiębiorstw, podwyższenie ich konkurencyjności, a także ochrona środowiska naturalnego

Kiedy planowane zmiany mają wejść w życie?

Według zapisów Dyrektywa 2014/55/UE nakazuje wejście zmian w życie dnia 27 listopada 2018 roku. Od tego momentu zamawiający zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych będą zobowiązani do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych. Do tego czasu jednostki finansów publicznych mają czas na dopasowanie się do zmian.

Warto również zaznaczyć, że wprowadzone regulacje prawne dotkną także przedsiębiorców. Od 1 listopada 2020 roku wykonawcy zamówień publicznych będą musieli przygotowywać faktury elektroniczne.

Podsumowując, Dyrektywa 2014/55/UE wspiera używanie faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych z korzyścią zarówno dla przedsiębiorców, jak i jednostek finansów publicznych.

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

 

pefexpert

Krajowy operator
Platformy Elektronicznego Fakturowania

tuv logo


ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

TEL. 12 425 09 70
mail-edison