Faktury elektroniczne, czyli e-faktury są obecnie coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorców. W związku z ich popularnością Ministerstwo Rozwoju zaczęło realizację projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”. Dzięki niemu faktury elektroniczne dla urzędu mają być częściej używane.

Dnia 16 marca 2016 roku w Ministerstwie Rozwoju przedstawiono podstawowe założenia w ramach projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”. Został on opracowany jako w ramach konkursu na dofinansowanie dotyczącego Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa, a także jego celem jest łatwiejsze wdrożenie Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

Platforma e-fakturowania dla urzędów

Projekt „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” zakłada stworzenie specjalnej Platformy e-fakturowania dla urzędów, dzięki której faktury elektroniczne dla urzędu będą łatwiejsze w wysyłaniu i odbieraniu.

Stale trwają również prace związane ze standardami odbioru i przetwarzania e-faktur, które będą pozwalały na dopasowanie systemów informatycznych urzędów do najnowszych wymogów. Projekt zakłada również prowadzenie działań edukacyjnych i wspierających adaptację standardów fakturowania elektronicznego.

Korzyści związane z fakturowaniem elektronicznym dla urzędów

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński wskazuje, że „Używanie e-faktur przez jednostki administracji publicznej zmniejszy koszty transakcyjne w obrocie gospodarczym. Do tej pory, fakturę papierową trzeba było wydrukować i przesłać pocztą. To zwiększało wydatki oraz podnosiło koszty firmy i zamawiających. Stosowanie faktur elektronicznych wpłynie również korzystnie na system płatności bezgotówkowych”.

Zaznacza także, że faktury elektroniczne dla urzędu pozwoli na podwyższenie udziału polskich firm w zamówieniach publicznych w pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wobec tego korzyści związane z fakturowaniem elektronicznym przez urzędy niosą ze sobą zalety zarówno dla samych urzędów, jak i dla przedsiębiorców. Będą oni mogli zredukować ilość dokumentów papierowych, które dotychczas dostarczane były do urzędów, a tym samym przez e-faktura dla urzędu pozwoli im oszczędzać swój czas, pieniądze, a także chronić środowisko naturalne.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Terminem końcowym wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE ma być dzień 27 listopada 2018 roku, dlatego od tego momentu urzędy będą miały obowiązek przyjmowania faktur elektronicznych. Od 1 listopada 2020 roku także przedsiębiorcy będący wykonawcami zamówień publicznych będą musieli przygotowywać faktury elektroniczne.

Projekt „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu to prawie 35 mln zł, z czego ponad 29 mln zł dofinansowuje Unia Europejska.

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

 

pefexpert

Krajowy operator
Platformy Elektronicznego Fakturowania

tuv logo


ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

TEL. 12 425 09 70
mail-edison