Wykorzystanie faktur elektronicznych jest z roku na rok coraz wyższe. Ich stosowanie wspierają również przepisy prawne, na podstawie których mają być wprowadzone faktury elektroniczne dla zamówień publicznych. Jak będą one stosowane i od kiedy przepisy wejdą w życie?

Główną przyczyną zmian w polskich przepisach jest wdrożenie Dyrektywy 2014/55/UE, której celem jest zobowiązanie zamawiających w ramach realizacji publicznych do przyjmowania e-faktur. Zmiany mają być wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Faktury elektroniczne ustrukturyzowane

Celem wspomnianej dyrektywy Unii Europejskiej jest spowodowanie, że elektroniczne fakturowanie stanie się główną formą wymiany faktur w zamówieniach publicznych oraz w szerzej pojętym obrocie gospodarczym.

Zgodnie z Dyrektywą faktury elektroniczne dla zamówień publicznych będą miały odpowiedni format, a mianowicie będzie to faktura ustrukturyzowana. Mowa o e-fakturach w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, który może być automatycznie przetwarzany przez systemy informatyczne – bez potrzeby uczestnictwa pracownika w tym procesie.

Projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu zakłada:

  • możliwość przygotowywania, wysyłania i odbierania e-faktur przez wykonawców i zamawiających w ramach realizacji zamówień publicznych
  • obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zakresie realizacji zamówień publicznych
  • stworzenie specjalnej platformy elektronicznego fakturowania, która będzie pomagała w obrocie dokumentami elektronicznymi, w tym fakturami ustrukturyzowanymi

Faktury elektroniczne od 27 listopada 2018 roku

Termin wdrożenia Dyrektywy to 27 listopada 2018 roku, wobec tego od tej daty administracja publicznej będzie już zobowiązana do przyjmowania od uczestników zamówień e-faktur.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że początkowo przedsiębiorcy chcący wziąć udział w zamówieniach publicznych nie będą zobowiązani do przekazywania faktur elektronicznych. Nastąpi to dwa lata później i od tego momentu e-faktura dla zamówień publicznych będzie musiała być przygotowana również przez przedsiębiorców.

Realizacja projektu

Ministerstwo Rozwoju pracuje obecnie nad realizacją projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”, który jest skoncentrowany stworzeniu odpowiedniej platformy do obsługi e-faktur.

Projekt identyfikuje klientów usług platformy e-fakturowania w sposób następujący:

  • Grupa A, która obejmuje podmioty prawa publicznego (zamawiających)
  • Grupa B włącza podmiotów gospodarczych, czyli dostawców dostawcy produktów oraz usług dla administracji publicznej w kontraktach publicznych
  • Grupa C to dostawcy e-usług, systemów i aplikacji IT
  • Grupa D stosowana jest do określenia innych podmiotów komercyjnych
  • Grupa E odnosi się do innych podmiotów publicznych wykorzystujących rejestrowane i archiwowane dane do realizacji zamówienia publicznego, także te w zakresie e-fakturowania i e-płatności

Podsumowując, e-faktura dla zamówień publicznych to korzystne rozwiązanie, biorąc pod uwagę związane z nią korzyści – oszczędność czasu, pieniędzy, a także środowiska naturalnego.

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

 

pefexpert

Krajowy operator
Platformy Elektronicznego Fakturowania

tuv logo


ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

TEL. 12 425 09 70
mail-edison