Editel do stopki  EDISON S.A. is member of EDITEL Group
 • Wiedeń
 • Bratysława
 • Budapeszt
 • Kraków
 • Praga
 • Zagrzeb

Zadaj pytanie naszym ekspertom

Akceptuję zgody marketingowe

Pokaż wszystkie zgody marketingowe

E-faktura elektroniczna EDI

Poznaj, czym jest prawdziwa e-faktura – bez papieru, drukowania, skanowania i OCR-owania! Dzięki nowoczesnej technologii elektronicznej wymiany danych EDI możesz zaoszczędzić swój czas, pieniądze i chronić środowisko naturalne. Zapewniamy 100% dematerializacji faktur!

Dzięki naszej walidacji faktur i nowatorskiemu rozwiązaniu SAFE – Systemowi Archiwizacji Faktur Elektronicznych można szybko, komfortowo, bezpiecznie i niedrogo wysyłać, przetwarzać, odbierać i gromadzić wszelkiego typu faktury elektroniczne w najwygodniejszym formacie.

E-faktura, czyli faktura elektroniczna to dokument elektroniczny posiadający cechy faktury. Fakturowanie elektroniczne pozwala przedsiębiorcom na rozliczanie się w taki sam sposób, jak w przypadku faktur tradycyjnych.

Stosowanie e-faktury związane jest z wieloma zaletami:

 • oszczędność – oszczędzamy nie tylko na papierze i tonerze, ale również na kosztach przesyłki pocztowej i archiwizacji
 • terminowość – e-faktura może być dostarczona do odbiorcy od razu na jego adres e-mailowy
 • bezpieczeństwo – brak ryzyka uszkodzenia i zmniejszone ryzyko niedostarczenia faktury elektronicznej
 • komfort – e-faktura jest bardzo łatwa w przechowywaniu i w każdym momencie można ją znaleźć i przejrzeć

Faktury elektroniczne a prawo

W Polsce faktury elektroniczne mogą być używane na podstawie znowelizowanej Ustawy o VAT, do której zmiany na ten temat wprowadzono 1 stycznia 2014 roku (art. 2 pkt 31 i 32 ustawy VAT). Nowelizacja ustawy wprowadziła definicję faktur w formie elektronicznej, która jest odzwierciedleniem definicji przyjętej w art. 217 dyrektywy 2006/112/WE w brzmieniu zmienionym dyrektywą 2010/45/UE.

Przepisy wskazują, że faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. E-faktura (faktura elektroniczna) w myśl ustawy to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Zgodnie z ustawą o VAT elektroniczna faktura musi spełnić wymóg autentyczności, integralności i czytelności. Autentyczność pochodzenia faktury oznacza, że nie powinno być wątpliwości co do tożsamości podmiotów w fakturze. Integralność treści dotyczy, że na fakturze nie można dokonywać zmiany danych. Czytelność oznacza, że e-faktura powinna w czytelny sposób prezentować wszystkie wymagane informacje.

W formie elektronicznej można wystawiać, przesyłać i odbierać:

 • faktury VAT
 • faktury korygujące
 • noty korygujące
 • duplikaty faktur

Jak wygląda faktura elektroniczna?

Przy wystawianiu faktur elektronicznych obowiązują takie same zasady jak przy wystawianiu zwykłych faktur. Wobec tego f-ry elektroniczne powinny zawierać te same elementy, co zwykła faktura, między innymi datę, oznaczenia numerowe, oznaczenie stron transakcji, nazwę, miarę i liczbę usługi lub towaru, koszty, stawki i wysokość podatku.

Prawo nie precyzuje, w jakim formacie musi być wystawiona faktura elektroniczna. Przedsiębiorcy najczęściej stosują format PDF, ale istnieje możliwość zastosowania innych, dogodnych formatów, na przykład XML.

Walidacja faktur elektronicznych EDI

Za sprawą systemu komunikacji EDI korzystanie z faktur elektronicznych jest jeszcze prostsze. Dzięki prowadzonej przez nas walidacji możesz mieć pewność, że faktura jest poprawna pod względem rachunkowym – ma prawidłowe obliczenia podatku, właściwą deklarację, kwalifikację do odpowiedniego okresu księgowego itp., a także pod względem biznesowym – cechuje ją właściwa struktura, data ważności, numer dowodu dostawy i inne dane. Walidacja bazuje na ustalonych z zamawiającym regułach.

Uzupełnieniem walidacji e-faktur jest „matching”, czyli zestawianie faktur z zamówieniami zakupu, dowodami przyjęcia towaru (PZ) i innymi dokumentami logistycznymi. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych niezgodności pomiędzy fakturami a dokumentami logistycznymi i szczegółami dostawy.

Bezpieczne archiwum e-faktur

Dbamy również o bezpieczne przechowywanie e-faktur z zapewnieniem ich autentyczności, integralności i czytelności. Zarchiwizowane dokumenty udostępniane są uprawnionym osobom on-line.

Za sprawą systemu SAFE – System Archiwizacji Faktur Elektronicznych można przechowywać faktury w formie elektronicznej zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustaw o podatku VAT i rachunkowości. System wspomaga też szybkie wyszukiwanie potrzebnych dokumentów, na przykład w celu kontroli lub audytu.

 

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków 
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008
TEL. 12 425 09 70
dh@edison.pl
PEF logo   iso  Peppol
ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015 
EDISON S.A. is member of EDITEL Group   Editel do stopki