facebook
linkedin
youtube

Po co nam "digitalizacja" faktur? Czy przyzwyczailiśmy się już do elektronicznej wersji faktury? Jak proces przejścia z tradycyjnego i mającego się nadal świetnie papieru wygląda w praktyce? To tylko kilka pytań dotyczących "digitalizacji" dokumentów.

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej dalej: „ustawą”, mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Faktury można przesyłać i przechowywać w formie elektronicznej bez utraty prawa do odliczenia VAT. Konieczne jest jednak zapewnienie tym dokumentom autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności. Pojęcia te wyjaśnia najnowsza interpretacja podatkowa.

Według raportu Tax Compliance in Poland” opublikowanego przez Swiss Chamber Poland oraz Grant Thornton, w  2019 roku, realizacja obowiązku sprawozdawczego to 2,7 tys. godzin pracy rocznie / średnio 1,7 etatu.

Cyfryzacja i automatyzacja polskich firm to nie czas, który dopiero nadejdzie, to rzeczywistość, która już jest! Zamknięcie granic z powodu epidemii spowodowało przyspieszenie wielu trendów, które miały już miejsce. Transformacja cyfrowa do tej pory postrzegana jako zagrożenie, teraz stała się faktem i przyszłością, od której nie ma odwrotu.

Czy e-fakturowanie stanie się w niedługim czasie naszym "być albo nie być" zarówno na globalnym jak i na polskim rynku ? 

Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie dość intensywnie i regularnie informuje opinię publiczną, o zaawansowaniu prac nad Centralną Bazą Faktur, która ma ruszyć w 2021 roku.

Na dzień dzisiejszy, w większości krajów UE  dyrektywa 2014/55/ UE nakładająca obowiązek stosowania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych została już wdrożona. W Polsce obowiązek ten jest realizowany poprzez wdrożenie od dnia 18 kwietnia 2019 roku Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Platforma służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi.

Coraz więcej Polaków posiada cyfrową tożsamość. Dzięki niej sprawy urzędowe można załatwić przez internet, bez stania w kolejkach. Wystarczy odwiedzić e-Urząd. Internetowy odpowiednik urzędu czynny jest całą dobę, przez 365 dni w roku.

Od jesieni komunikacja między przedsiębiorcami a sądami i urzędami będzie się odbywać w formie cyfrowej. Wykluczonym cyfrowo e-maile wydrukuje poczta i dostarczy w kopercie.

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

BAZA WIEDZY

AKTUALNOŚCI

WEBINARIA

EDISON S.A.

ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków 

KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

KONTAKT

+48 12 21 32 300
info@edison.pl
sales@edison.pl

 

SOCIAL MEDIA

facebook whiteli whiteyt white

EDITEL Group

Editel Austria GmbH
Editel CZ s.r.o.
Editel SK s.r.o.
Editel Hungary Kft.
Editel Adria d.o.o.

 

PEF logo 

 

iso

 

Peppol
ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015 
EDISON S.A. is member of EDITEL Group   Editel do stopki