Editel do stopki  EDISON S.A. is member of EDITEL Group
  • Wiedeń
  • Bratysława
  • Budapeszt
  • Kraków
  • Praga
  • Zagrzeb

Zwiększenie efektywności i sprawności funkcjonowania podmiotów publicznych dokonuje się poprzez innowacje cyfrowe. To dzięki nim możliwa jest elektronizacja całości procesu zamówień publicznych, w szczególności fakturowania.

W ciągu kilku ostatnich lat, na całym świecie coraz wyraźniej zaznacza się tendencja polegająca na  zastępowaniu tradycyjnych faktur papierowych ich elektronicznymi odpowiednikami. Rządy poszczególnych państw zyskują dzięki temu większą kontrolę nie tylko nad odprowadzanym podatkiem VAT ale nad całym systemem podatkowym, przedsiębiorcy z kolei  mogą znacznie usprawnić procesy księgowe.

Efekty, jakie można osiągnąć za pomocą technologii aby wykryć i zapobiec oszustwom podatkowym mówią same za siebie. Technologiczne rozwiązania oferują obopólną wygraną: lepsze wykrywanie przestępstw, zwiększenie przychodów oraz synergie które mogą ułatwić rozliczenia podatkowe dla biznesu i administracji podatkowej” – OECD.

18.04.2019 roku, Polska stała się jednym z pierwszych krajów, które zaczęły w pełni wdrażać europejską dyrektywę o obowiązkowym przyjmowaniu e-faktur w administracji publicznej.

E- faktury w zamówieniach publicznych to pierwszy krok nie tylko do wejścia w „bezpieczną” administrację publiczną, ale przede wszystkim to krok milowy w rozpowszechnianiu użycia faktur elektronicznych w całej Unii Europejskiej, a w konsekwencji także poza nią.

Polski rząd na przestrzeni ostatniego czasu, jak zresztą większość krajów europejskich, zaimplementował rozwiązania zmierzające wprost do digitalizacji procesu raportowania VAT, jakimi są m.in. e-fakturowanie, raportowanie w czasie rzeczywistym, pliki typu SAF-T (Standard Audit File for Tax), a także e-kontrole w ich podstawowych lub okrojonych wersjach. Kolejne iteracje tych rozwiązań poszerzają zakres przedmiotowy lub podmiotowy ich stosowania. Znajduje to odzwierciedlenia w podpisanej 29 lipca ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wraz z wejściem w życie przepisów tej ustawy podatników czekają  kolejne zmiany.

Elektroniczne fakturowanie jest normalną praktyką handlową w prawie wszystkich państwach członkowskich UE. W porównaniu z fakturą w postaci materialnej, odpowiednio zabezpieczone fakturowanie elektroniczne nie tylko znacznie ogranicza możliwość dokonywania oszustw podatkowych w dokumentach faktury, ale także ułatwia organom podatkowym przeprowadzanie szczegółowej kontroli przy użyciu specjalnego oprogramowania.

Od kilku miesięcy obowiązuje ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, która zobowiąże zamawiających do utworzenia kont na specjalnej platformie i do odbioru faktur za jej pośrednictwem https://pefexpert.pl/

W świetle § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

Polski aparat skarbowy niedługo dostanie nowe narzędzie do walki z nadużyciami podatkowymi. Będzie nim Centralny Rejestr Faktur, który ma zostać utworzony już 1 lipca br. Jakie dane będą w nim gromadzone i czy na przedsiębiorców spadną w związku z tym kolejne obowiązki?

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków 
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008
TEL. 12 425 09 70
dh@edison.pl
PEF logo   iso  Peppol
ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015 
EDISON S.A. is member of EDITEL Group   Editel do stopki