Prace legislacyjne nad ustawą o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych zmierzają już ku końcowi. Kogo, w jakich przypadkach i od kiedy obejmą nowe przepisy?

Nowa ustawa[1] ma na celu implementację przepisów dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych[2]. Ustawodawca unijny zauważył, że przepisy dyrektywy VAT regulujące kwestię faktur elektronicznych są dość ogólne[3]. Powstałe w ten sposób luzy decyzyjne spowodowały, że w poszczególnych państwach UE przyjęte zostały różne wymogi prawne i standardy techniczne w zakresie e-faktur. Dodatkowo, wystawienie faktury elektronicznej jest na gruncie przepisów o VAT możliwe dopiero po akceptacji takiego rozwiązania przez nabywcę[4].

Już od przyszłego poniedziałku fiskus będzie mógł żądać od małych podatników po raz pierwszy JPK_FA.

Firmy nie będą wysyłać co miesiąc deklaracji VAT, fiskusowi wystarczy JEDEN ELEKTRONICZNY PLIK.

Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Rzeczpospolitej, przedsiębiorcy nie będą wysyłać osobno VAT-owskich ewidencji oraz formularzy. Fiskus dostanie wszystkie informacje o firmie w jednym elektronicznym pliku.

Edison S.A. podpisanie umowy konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent - wybrano brokerów PeF

W nawiązaniu do raportu ESPI 4/2018 z dnia 11/06/2018 r. Zarząd Edison S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w 18/07/2018 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług brokera Platformy Elektronicznego Fakturowania (PeF)" podpisało umowę z Konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent.

W obrocie gospodarczym coraz powszechniejszą formą dokumentowania transakcji przez podatników VAT stały się e-faktury. W świetle definicji ustawowej (art. 2 pkt 31 ustawy o VAT) są one dokumentami o takich samych walorach prawnych jak zwykłe, papierowe faktury. Faktura może być uznana za fakturę elektroniczną, jeżeli została wystawiona oraz otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.Całkowita digitalizacja ?

Ministerstwo Finansów zakłada, że nowy rejestr faktur będzie bazą budowaną o Jednolity Plik Kontrolny. Zadaniem Centralnego Rejestru Faktur będzie zbieranie informacji o fakturach wystawionych przez wszystkie podmioty obrotu gospodarczego, które zostaną przesłane do centralnej bazy Ministerstwa Finansów za pomocą plików elektronicznych.

Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej
„W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.”

Jednym z elementów przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” jest nowelizacja Kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar za wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz podrabianie i przerabianie tych faktur w celu użycia ich jako autentycznych. Na podstawie nowych przepisów sądy mogłyby orzekać za ten typ czynu zabronionego karę pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

W czwartek, 5 kwietnia 2018 roku, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający nowy typ kas rejestrujących, tzw. kas online. Jest to kolejna ze zmian mających na celu uszczelnienie systemu VAT i walkę z szarą strefą.

Mit: E-faktury muszą zostać wydrukowane, aby odręcznie nanieść na nich dekretację.

Fakt: Dekretowanie dokumentów elektronicznych jest czynnością niezbędną, natomiast ich wydruk do zaksięgowania nie jest konieczny. Dekrety księgowe mogą być zapisywane w sposób elektroniczny w systemach księgowo-finansowych. Należy przy tym pamiętać, że sposób dekretowania dokumentu i jego zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych - jeśli nie jest dokonywany wprost na dokumencie - powinien zostać szczegółowo ustalony w polityce rachunkowości danej jednostki.

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

 

pefexpert

Krajowy operator
Platformy Elektronicznego Fakturowania

tuv logo


ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

TEL. 12 425 09 70
mail-edison