facebook
linkedin
youtube

Raport 2012

Zawarcie listu intencyjnego
2012-12-18 Zawarcie listu intencyjnego
  file teczka pobierz
Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect
2012-10-28 Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect
  file teczka pobierz
Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect
2012-08-10 Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect 
  file teczka pobierz
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect
2012-10-22 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect
  file teczka pobierz
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług animacji akcji
2012-10-22 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług animacji akcji
  file teczka pobierz
Naruszenie zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect"
2012-07-06 Naruszenie zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect"
  file teczka pobierz

Zmiany w Zarządzie EDISON S.A.

EBI-RB-14-2012
Powołanie nowego członka Zarządu EDISON S.A.
  file teczka pobierz
EBI-RB-15-2012
Życiorys nowo powołanego członka Zarządu Spółki
  file teczka pobierz

Debiut

Oświadczenie Zarządu EDISON S.A.
Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
  file teczka pobierz
EBI-RB-06-2012
Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect
  file teczka pobierz
EBI-RB-05-2012
Harmonogram przekazywania raportów okresowych spółki EDISON S.A. w roku obrotowym 2012.
  file teczka pobierz
EBI-RB-04-2012
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji EDISON S.A. na 30 marca 2012 r.
  file teczka pobierz
EBI-RB-03-2012
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki na 30 marca 2012r.
  file teczka pobierz
EBI-RB-02-2012
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Edison S.A
  file teczka pobierz
EBI-RB-01-2012
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
  file teczka pobierz

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

BAZA WIEDZY

KARIERA

WEBINARIA

EDISON S.A.

ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków 

KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

KONTAKT

+48 12 21 32 300
info@edison.pl
sales@edison.pl

 

SOCIAL MEDIA

facebook whiteli whiteyt white

EDITEL Group

Editel Austria GmbH
Editel CZ s.r.o.
Editel SK s.r.o.
Editel Hungary Kft.
Editel Adria d.o.o.

 

PEF logo 

 

 

Peppol 

iso

ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

 

Peppol 
EDISON S.A. is a member of EDITEL Group   Editel do stopki