Editel do stopki  EDISON S.A. is member of EDITEL Group
  • Wiedeń
  • Bratysława
  • Budapeszt
  • Kraków
  • Praga
  • Zagrzeb

Raporty bieżące 2019

19.12.2019
Raport o podpisaniu umowy z biegłym rewidentem
file teczka pobierz
22.08.2019
Uzupełnienie raportu 10/2019 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Edison Spółka Akcyjna
file teczka pobierz
28.06.2019
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Edison Spółka Akcyjna
file teczka pobierz
26.06.2019
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
file teczka pobierz
25.06.2019
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
file teczka pobierz
25.06.2019
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
file teczka pobierz
20.06.2019
Rezygnacja osób nadzorujących.
file teczka pobierz
19.06.2019
Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zbycia większościowego pakietu akcji Emitenta – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
file teczka pobierz
19.06.2019
Zbycie aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową
file teczka pobierz
19.06.2019
Zmiana większościowego akcjonariusza spółki
file teczka pobierz
16.04.2019
Raport EBI_zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego
file teczka pobierz
27.03.2019
Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej.
file teczka pobierz
29.01.2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
file teczka pobierz

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków 
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008
TEL. 12 425 09 70
dh@edison.pl
PEF logo   iso  Peppol
ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015 
EDISON S.A. is member of EDITEL Group   Editel do stopki