edison-logo

telefon   12 425 09 70
linkedin

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu EDISON SA
Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 2 951 567 PLN i dzieli się na 2 951 567 akcji o wartości nominalnej 1 PLN.

 Akcjonariusz liczba akcji udział [%]
 EDITEL Austria GmbH 2 639 645 89,43
 Pozostali akcjonariusze 311 922 10,57
 Suma
2 951 567  100,00%

 

 

Zarząd

Tomasz Kuciel

Prezes Zarządu

 

Statut spółki

 Przeczytaj

 

Rada Nadzorcza

Walne Zagromadzenie

Kalendarz inwestora

Przekazywanie okresowych raportów w roku 2019 będzie odbywało się w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. 
14 lutego 2019 roku

 

Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
14 maja 2019 roku

 

Raport roczny za 2018 r.
31 maja 2019 roku

 

Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
14 sierpnia 2019 roku

 

Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
14 listopada 2019 roku

Autoryzowany doradca

Animator

Kontakt

Relacje inwestorskie

dh-mail
12 425 09 70

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

 

pefexpert

Krajowy operator
Platformy Elektronicznego Fakturowania

TUV do stopki


ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

TEL. 12 425 09 70
mail-edison

EDISON S.A. is member of EDITELGroup   Editel do stopki 
X