facebook
linkedin
youtube

edison-logo

facebook twitter youtube linkedin

united kingdom flag icon 16

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu EDISON SA
Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 2 951 567 PLN i dzieli się na 2 951 567 akcji o wartości nominalnej 1 PLN.

 Akcjonariusz liczba akcji udział [%]
 EDITEL Austria GmbH 2 639 645 89,43
 Pozostali akcjonariusze 311 922 10,57
 Suma
2 951 567  100,00%

 

 

Zarząd

Tomasz Kuciel

Prezes Zarządu

 

Statut spółki

Przeczytaj

 

Walne Zagromadzenie

Kalendarz inwestora

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd Spółki Edison S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. 
14 lutego 2020 roku

 

Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
15 maja 2020 roku

 

Raport roczny za 2019 r.
29 maja 2020 roku

 

Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
14 sierpnia 2020 roku

 

Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
16 listopada 2020 roku

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Autoryzowany doradca

Animator

Kontakt

Relacje inwestorskie

dh-mail
12 425 09 70

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

NEWSLETTER

ZAPISZ SIĘ

BAZA WIEDZY

AKTUALNOŚCI

EDISON S.A.

ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków 

KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

KONTAKT

+48 12 21 32 300
info@edison.pl
dh@edison.pl

 

SOCIAL MEDIA

facebook whiteli whiteyt white

EDITEL Group

Editel Austria GmbH
Editel CZ s.r.o.
Editel SK s.r.o.
Editel Hungary Kft.
Editel Adria d.o.o.

 

PEF logo 

 

iso

 

Peppol
ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015 
EDISON S.A. is member of EDITEL Group   Editel do stopki