Editel do stopki  EDISON S.A. is member of EDITEL Group
  • Wiedeń
  • Bratysława
  • Budapeszt
  • Kraków
  • Praga
  • Zagrzeb

Walne zgromadzenie 2019

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów file teczka  pobierz
Treść uchwał podjętych na ZWZA w diu 27.06.2019 r. file teczka  pobierz
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Edison SA file teczka  pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 27 czerwca 2019 r. file teczka  pobierz
Projekty uchwał na WZA na dzień 27 czerwca 2019 r.  file teczka pobierz
Formularze pełnomocnictwa do głosowania WZA  file teczka  pobierz
 Ogólna liczba głosów  file teczka  pobierz

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków 
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008
TEL. 12 425 09 70
dh@edison.pl
PEF logo   iso  Peppol
ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015 
EDISON S.A. is member of EDITEL Group   Editel do stopki